9. LES CASES DEL CAPELLà

Les Cases del Capellà és el nom amb què es coneixen els habitatges promoguts per mossèn Josep Guiteras, el capellà de la Calla. El primer grup de quatre cases del capellà es van començar a construir l’any 1951, a la part posterior del carrer de Sant Francesc, en uns terrenys del lloc anomenat la Roqueta, i van obrir l’actual carrer de Sant Pius X. Seguint el mateix model d’aquestes primeres cases, el capellà de la Calla va promoure la construcció de dos centenars d’habitatges modestos per a obrers al sud de la ciutat de Vic.