8. L’HORTA VERMELLA

En aquest sector s’hi trobava la masia de l’Horta Vermella. Era una de les diverses hortes que envoltaven la ciutat i que va donar nom al nou barri que començava a edificar-se. La seva existència, tot i que ja no hi vivien els hortolans històrics, va conviure amb la primera fase d’urbanització de la zona.