7. LA GUIA

La Guia és un lloc venerat des de temps ancestrals. La capella de la Mare de Déu de la Guia es va construir el 1866 sobre una altra capella anterior. L’antic camí ral de Barcelona a Vic passava per aquest indret en direcció al carrer de Sant Francesc, fins a arribar al pont romànic i el portal de Queralt. Era el principal camí d’entrada a la ciutat des dels temps de l’Auso romana fins que, per ordre del rei Jaume I, a partir del segle XIII, el camí ral es va desviar pel carrer de Sant Pere i el pont del Remei.