5. EL BALUARD. PARC DE JAUME PORTELL

Al solar que va deixar lliure la fàbrica de Can Colomer Munmany s’hi van trobar les restes arqueològiques d’un baluard. Es tractava d’una fortificació defensiva del segle XVII que se sumava a altres restes arqueològiques més antigues. Els fonaments d’aquest baluard s’han conservat en un parc públic que porta el nom de Jaume Portell, un vigatà actiu en la vida social i política de Vic al darrer terç del segle XX.