4. MONUMENT A LES VíCTIMES DE L’AIGUAT DEL 1863. FàBRICA CAN COLOMER MUNMANY

El monument en memòria a les víctimes de l’aiguat del 1863 va ser erigit entre els anys 1913 i 1914, amb motiu del cinquantenari de la riuada del Mèder. Es va col•locar a l’entrada de la Calla, el carrer que va quedar més afectat per les inundacions, just a l’entrada de la fàbrica de Can Colomer Munmany, l’adoberia de pells més important que hi havia hagut a Vic.