30. L’HORTA DE LA SERRA. MOLINS DE VENT

Aquesta zona conserva dos molins de vent de la trentena que encara podem trobar a la comarca d’Osona, segons el treball Ferro, vent i aigua. Els molins de vent a Osona, realitzat per Xavier Cervera i Jordi Cervera.