3. ANTIGA ESCOLA BALMES. CASAL MOSSèN GUITERAS

Aquest edifici és una de les dues escoles públiques, gairebé idèntiques, que l’Ajuntament de Vic va construir durant els anys de la Segona República, uns anys de gran impuls de l’educació primària. L’escola, construïda l’any 1934, és obra de l’arquitecte noucentista Josep M. Pericas. L’edifici va funcionar com a centre educatiu fins l’any 2002, quan va acabar el procés de fusió amb l’escola Andersen. Després d’una remodelació, des de l’any 2006 l’edifici és el Casal de Gent Gran Mossèn Josep Guiteras, nom del conegut capellà de la Calla, una persona que va impulsar una important obra social a Vic durant la postguerra.