29. MAS JOAN. MASIES DEL SUD DE VIC

Al sud de la ciutat de Vic hi ha un seguit de masies, de les quals destaquen algunes que abracen l’entorn més immediat de la Serra-de-senferm: el Mas Joan, la Torre d’en Franch, el Susantó, Can Forcada i el Marratet (avui desapareguda). La seva situació elevada o algun dels seus elements constructius els atorguen aquest caràcter destacat.