Aquesta ruta ens permet fer un viatge per la història de Vic. Ens explica la història de la ciutat, sobretot en l’edat contemporània, a partir de sis barris situats al sud de Vic, fora del centre històric. Es tracta d’uns barris originats pel creixement urbà de Vic durant el segle XX.

 

Els sis barris que formen l’anomenada zona del Nen són: el barri d’Osona, la Calla, l’Estadi, l’Horta Vermella, Santa Anna i la Serra-de-senferm. La zona que agrupa aquests sis barris és coneguda com la zona del Nen, el membre més jove de la família Cap de Llúpia, els nans que acompanyen els gegants de la ciutat de Vic.

 

Aquesta ruta històrica va néixer a partir d’uns pressupostos participatius de l’Ajuntament de Vic, a través dels quals els veïns voten intervencions públiques per dur a terme al seu barri. L’any 2018 els habitants d’aquests sis barris van escollir una proposta per recuperar el patrimoni històric i cultural de la zona del Nen que, entre altres coses, es va concretar en la creació d’aquest recorregut històric.
Imatge aèria de la zona del Nen a partir de dues fotografies ajuntades, datades del 1959, aproximadament. S’hi veu bona part dels barris actuals de la zona del Nen, quan s’estaven començant a construir. En destaca el sinuós torrent de Sant Jaume, abans de ser desviat i soterrat. Fons de l’Institut Cartogràfic de Catalunya. Col.lecció digital: Fotoplànols de ciutats catalanes, 1945-1966 (http://cartotecadigital.icc.cat).

 

 

 

L’objectiu general de la ruta històrica del Nen és donar a conèixer el patrimoni històric de la zona, amb la voluntat de reforçar el lligam d’identitat dels seus veïns amb el barri i  generar un sentiment de pertinença positiva al seu lloc de residència.

 

La ruta històrica de la zona del Nen està formada per 30 punts d’interès. Cada un d’aquests punts conté un o més elements patrimonials a partir dels quals s’explica la  història. A través d’una placa vermella amb un codi QR, situada a terra, normalment a la banda dreta de cada element patrimonial, es pot obtenir in situ informació del lloc. Aquesta informació es pot ampliar a partir d’un document PDF que es pot descarregar d’ Internet.

 

Per crear aquesta ruta també hem fet una selecció d’imatges històriques que ens ajuden a il·lustrar-la. Sempre que ha estat possible, s’ha intentat que les imatges mostressin com era en el passat aquell punt. Però també s’hi han aportat altres imatges d’interès.

 

A més de la ruta general, també podeu fer quatre recorreguts més curts, amb punts que aporten informació sobre altres aspectes:

 

  • Habitatge, urbanisme i arquitectura
  • Escultures, esglésies i monuments
  • Educació, esport i lleure
  • Masies i molins

 

Els autors dels textos són Josep Casanovas i Xavier Cervera. En la recerca i la presentació de les imatges també hi ha col·laborat la fotògrafa Dolors Pena. En cada una de les fotografies hi consta el nom de l’autor sempre que s’ha pogut identificar. En els casos en què se’n desconeix l’autoria, s’hi ha fet constar el nom de la persona o institució que ha cedit la imatge.

 

La idea, l‘organització i el disseny d’aquesta ruta històrica és una obra col·lectiva, que ha partit de la col·laboració de l’Ajuntament amb la ciutadania, en què nombrosos veïns i veïnes dels barris de la zona del Nen  han contribuït amb l’aportació d’imatges, documents, informacions, records i suggeriments.

 

Com en tot treball d’història, s’hi han inclòs les referències bibliogràfiques que s’han utilitzat per escriure els textos. També s’ha dut a terme un treball d’arxiu, amb nombroses consultes en els arxius següents:

 

  • Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic (ABEV)
  • Arxiu Comarcal d’Osona (ACOS)
  • Arxiu Municipal de Vic (AMV)
  • Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC)
  • Museu del Ter

 

El resultat de la recerca és aquesta ruta històrica del Nen, una història escrita i visual dels barris que la componen, una història de Vic en forma de recorregut publicat en suport digital. És una manera innovadora de difondre la història dels barris que, precisament, han estat al capdavant en el desenvolupament del Vic contemporani.