28. LA SERRA-DE-SENFERM

La Serra és un barri perifèric al sud de la ciutat de Vic, construït en un antic turó típic de la plana de Vic. Va néixer com una urbanització separada per camps de la resta de la trama urbana de la ciutat. El barri es va començar a formar a partir de l’any 1958, amb la construcció de les primeres cases del capellà de la Calla, mossèn Josep Guiteras. Es tracta de la promoció més gran d’aquestes cases del capellà de la Calla feta a Vic. El barri va créixer sense planificació municipal, com un exemple d’urbanisme espontani (Bover, 1973).