27. ESCOLA DOCTOR JOAQUIM SALARICH -ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL SERRA DE SANFERM

L’obertura de l’Escola Salarich, l’any 1974, i de l’Escola Bressol Municipal Serra de Sanferm, el 2008, va representar una important ampliació i millora de l’ensenyament públic a Vic. Tant en educació infantil com en primària, la ciutat de Vic havia tingut un dèficit històric de places escolars públiques, cosa que aquests dos centres, situats un al davant de l’altre, van contribuir a canviar.