22. ESGLéSIA DE LURDES

L’edifici de l’església de Lurdes va ser construït de nova planta l’any 1970 per donar servei a la parròquia del mateix nom: una parròquia creada l’any 1958 com a conseqüència del creixement urbà de Vic cap al sud de la ciutat. És un temple modern, funcional i auster, amb una arquitectura que respon a l’esperit del Concili Vaticà II, el qual va representar una renovació de l’Església catòlica. L’església de Lurdes és el darrer temple catòlic que s’ha construït a l’anomenada ciutat dels sants.