21. PISOS SáNCHEZ-ARJONA

Entre els anys 1970 i 1972 es van construir els 290 pisos i els 10 locals d’aquest grup d’habitatges, que són coneguts popularment com els pisos Sánchez-Arjona, nom abreujat del ministre d’habitatge del règim franquista del moment, José María Martínez Sánchez-Arjona. Aquests pisos es van construir a partir d’una cooperativa d’habitatges presidida per Enric Pladevall, un dirigent franquista de Vic que va patir una certa oposició interna pels seus plans urbanístics. Eren uns pisos de caràcter social, subvencionats per l’Instituto Nacional de la Vivienda.